De Agro-AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Boeren en tuinders onderscheiden zich in mentaliteit en ondernemerschap. Dat vraagt om een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die AOV is er nu voor leden en klanten van Abeos Agri Diensten: De Agro-AOV. Dochteronderneming Abeos Zorg en Zekerheid ontwikkelde een unieke AOV die past bij de dagelijkse praktijk in de agrarische sector.

Agro-AOV sluit naadloos aan op ziektehulpregeling

Tijdens gesprekken met leden van de C.V.A.B. u.a. kwam steeds een duidelijke wens naar voren: het werk op het bedrijf moet doorgaan en het inkomen op peil blijven, ook wanneer de ondernemer zelf uitvalt door ziekte of ongeval. Met Abeos Agri Diensten is die continuïteit in bedrijfsvoering volledig geregeld via de vertrouwde ziektehulpregeling. De Agro-AOV voorziet in het op peil houden van het inkomen, ook in de daarop volgende jaren.

Voordelen van de Agro-AOV

  • Scherpe premiestelling;
  • Een aantrekkelijke aanvangskorting in de eerste drie jaar op de AOV premie: 30% korting in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar;
  • Geen inkomenstoets bij schade;
  • Ruime keuze in wachttijd, aansluitend bij de gekozen dekking in de ziektehulpregeling;
  • Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar het door u verzekerde beroep;
  • Ruime keuze in de verzekerde eindleeftijd, tot en met 67-jarige leeftijd;
  • Directe en adequate ondersteuning, zo nodig ook al tijdens de wachttijd van de polis;
  • Optionele persoonlijke ongevallenmodule;
  • Geen opslag voor betaling in termijnen.

De adviseur is volledig thuis in de agrarische sector en heeft uitstekende kennis over zowel de ziektehulpregeling als de Agro-AOV. Hierdoor kan de adviseur in overleg met u de meest optimale dekking samenstellen tussen de ziektehulpregeling en de Agro-AOV.