Disclaimer

Informatie op de website
Deze website is door Abeos Zorg en Zekerheid met uiterste zorg samengesteld. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. Abeos Zorg en Zekerheid kan u de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens zoals polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties derhalve niet garanderen.

De informatie op deze website, waaronder resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Abeos Zorg en Zekerheid. Indien u besluit om verplichtingen met Abeos Zorg en Zekerheid aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Functioneren website
Abeos Zorg en Zekerheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abeos Zorg en Zekerheid worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Abeos Zorg en Zekerheid geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons op elk moment worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

september 2018