Het Zorg & Verzuimpakket

Een totaalconcept op het gebied van verzuim, arbodienstverlening en doorgaans aanvullende modules in relatie tot arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Met dit pakket voldoet u als werkgever aan alle wettelijke en CAO verplichtingen.